دنیای اسکلتی من

آخرین نظرات

5

...

من خرد و خراب تر
 از آنم که آواز آدمی
 آرامش ام دهد...# سید علی صالحی

......

+ سهیلا میگه مهندس هنوز سراغتو میگیره، خاک تو سرت آبرو نزاشتی واسم
-خب به من چه نشد دیگه همیشه که من مقصر نیستم :/
+چه هفته ی شلوغیه ،هنوز وسط هفته اس ولی خیلی خسته ام
+خدایا یه آخر هفته ی خوب پیلیز :/

  • کنجد :)

اینکه توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه، چون تو باهاش خوبی مثل اینه که انتظار داشته باشی یه گرگ تو رو نخوره چون توام اونو نمیخوری...آل پاچینو
+اون به سبک خودش میچرخه نه به سبک آدماش یا حداقل قهرماناش...

+شاید اگه گیاه خوار بود...

  • کنجد :)

درو باز کردم اومدم تو اتاقم بدون توجه به چیزی چراغو خاموش کردم که یهو صدای ورق زدن کتاب با فاصله ی خیلی نزدیک به گوشم خورد تقریبا نزدیک بود یه شب بارونی داشته باشم ولی تو نیم ثانیه کلید برقو که هنوز دستم روش بود فشار دادم برگشتم دیدم بابام رو تخت نشسته و خرواری از کتابای من جلوشه و تقریبا داشت همشونو بررسی میکرد خندم گرفت یاد قدیما افتادم قبلا بیشتر این کارو میکرد
یه جور مکانیزم چک کردن پدرانه اس !!خب هر کسی یه روشی داره دیگه،البته قبول دارم روش اون یکم عجیبه ولی برای من بهترین روشه
راستی شما چه جوری بچه هاتونو چک میکنین حتی اگه الان نه در آینده؟؟به من ربطی نداره¿ باشه:|
+مطمئنم اگه آدرس اینجا رو هم داشت میومد ببینه چی تو مغز مشوش و به هم ریخته ی دخترش میگذره
+عاشقشم خیلی زیاد( یه پنج وارونه لطفا )

  • کنجد :)